Welkom op de website van "Vx" Advies b.v.
voor het:
corrigeren van toetsen
berekenen van scores
snel berekenen van cijfers op drie niveaus
printen van overzichten (ook voor een tweede corrector)
analyseren van vragen
koppeling aan Toets Totaal mogelijk <meer> <download>

Gebruik de computer bij het organiseren van uw toetsen:
zowel open als gesloten (m.c.)-vragen
voer uw vragen éénmaal in en gebruik ze steeds weer opnieuw in
allerlei combinaties van onderwerpen, groepen en niveaus
met één toetsaanslag een andere versie van dezelfde toets
(dus items van m.c.-vragen worden gewisseld en/of volgorde van vragen wordt gewijzigd)
verschillende soorten antwoordbladen mogelijk
individuele keuze bij layout van toetsen
koppeling aan Toets Correctie mogelijk <meer> <download>

 

Meer weten over deze wc-plaatjes??
Klik dan hier!